skip to Main Content
PRISLISTE BEHANDLING

Alle fysioterapeutene ved Moland Fysioterapi & Trening har kommunal driftsavtale. Dette betyr at folketrygden dekker deler av din behandling dersom du er henvist fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Beløpet du selv betaler kalles egenandel.

Fysioterapeutene ved Moland Fysioterapi & Trening følger til enhver tid takstene som er inngått mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norsk Fysioterapeutforbund(NFF)

Gjeldende takster (egenandel) pr. 01.01.2021
Undersøkelse Kr 185,-
Øvelsesbehandling / bløtdelsbehandling
20 minutter Kr 131,-
30 minutter Kr 171,-
40 minutter Kr 211,-
50 minutter Kr 251

DRIFTSAVTALE, EGENANDELER OG EGENANDELSTAK

Fysioterapeutene hos oss har alle driftsavtale med Arendal Kommune. Dette innebærer at pasienter kun betaler en egenandel for timer som teller med på frikortgrunnlag/egenandelstaket. Dette er det samme frikortgrunnlaget/egenandelstaket som gjelder for andre helsetjenester. Når man har overskredet egenandelstaket (per 2021 på 2460,-) dekkes videre egenandeler av HELFO.

KONTAKT OSS

Handverktunet 2B
4810 EYDEHAVN

Sentralbord: 37 03 17 77
Epost: post@molandfysioterapiogtrening.no

Våre fysioterapeuter
Back To Top