skip to Main Content
PRISLISTE BEHANDLING

Alle fysioterapeutene ved Moland Fysioterapi & Trening har kommunal driftsavtale. Dette betyr at folketrygden dekker deler av din behandling dersom du er henvist fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Beløpet du selv betaler kalles egenandel.

Fysioterapeutene ved Moland Fysioterapi & Trening følger til enhver tid takstene som er inngått mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norsk Fysioterapeutforbund(NFF)

Gjeldende takster (egenandel) pr. 01.01.2021
Undersøkelse Kr 185,-
Øvelsesbehandling / bløtdelsbehandling
20 minutter Kr 131,-
30 minutter Kr 171,-
40 minutter Kr 211,-
50 minutter Kr 251

HVA ER FRIKORT 2 OG HVORDAN FÅR MAN DET

Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut – unntatt barn under 16 år og personer med NAV-godkjent yrkesskade. Taket for Frikort egenandelstak 2 er 2030 kroner for 2018.

Frikort 2 må ikke forveksles med Frikort 1 som du får hos legen.

KONTAKT OSS

Handverktunet 2B
4810 EYDEHAVN

Sentralbord: 37 03 17 77
Epost: post@molandfysioterapiogtrening.no

Våre fysioterapeuter
Back To Top