skip to Main Content
FYSIOTERAPI

Fysioterapeuters kunnskapsfelt er smerter og funksjonsproblemer som får konsekvenser for bevegelsessystemet. Ved Moland Fysioterapi & Trening har vi en bred og allsidig praksis, og tar imot alle typer pasienter med skader/plager i muskel-skjelettsystemet, pasienter med nevrologiske lidelser og pasienter med hjerte/lungelidelser.

Første undersøkelse er en nøye gjennomgang av din situasjon. Sammen med deg lager vi en felles målsetting, og planlegger hvilken behandling som vil egne seg best for deg.

Med utgangspunkt i gjennomgangen bruker vi ulike behandlingsmetoder:

  • Medisinsk treningsterapi(MTT) er en aktiv rehabiliteringsform som egner seg for de fleste pasientkategorier. Treningen legger vekt på en optimal tilpasning av belastning, og man bruker spesiallaget utstyr for å gi mulighet for å tilpasse øvelsene
  • Redcord slyngetrening: Målet med treningen er å gjenopprette signalstrømmen fra hjernen til muskulaturen, aktivere og styrke muskulatur og normalisere muskelsamspillet. Slyngetreningen er effektiv ved skadeforebygging, behandling av muskel-skjelettplager, koordinasjon og avspenning.
    Fysioterapeutene ved Moland Fysioterapi anvender Redcord Stimula. Redcord Stimula muliggjør kontrollert tilførsel av vibrasjon under slyngebehandling. Behandlingen skjer i kroppsvektbærende stillinger og apparatet sender vibrasjoner gjennom tauene. Vibrasjonen tilføres selekterte kroppsområder og doseringen kontrolleres gjennom justering av frekvens, energinivå, vibrasjonsmønster og behandlingstid. Redcord Stimula kan gi redusert smerte, forbedret muskelaktivering og økt proprioseptiv input ved behandling av forskjellige typer lidelser
  • Motorisk kontroll: Fysioterapeuten har som målsetting å finne biomekaniske årsaker til smertene, og vil bruke øvelser som tiltak for å fjerne symptomene og årsaken til at plagene har oppstått.
  • Manuelle teknikker: Bløtvevet kan være skadet på grunn av ytre traume eller gjennom overbelastning/feilbelastning. Fysioterapeuten kan ved hjelp av massasje, tøyning og mobilisering hjelpe vevet tilbake til normalfunksjon.
  • Elektroterapi: Enkelte typer elektroterapi benyttes ved senteret. Scanlab kan benyttes som dyp varme for å gi økt blodgjennomstrømning. TNS benyttes for muskel – nerveaktivering samt for smertelindring.
  • Hjelp til selvhjelp: En av fysioterapeutenes viktigste oppgaver er å skape forståelse for hvordan sykdom og skade oppstår slik at pasienten selv kan forebygge. Pasientene vil kunne få veiledning i ergonomi, avlastning og bruk av hjelpemidler. Opplæring i avspenningsteknikker kan også være nyttig for noen.
  • Egentrening er ofte viktig i tillegg til behandlingene. Øvelses program på trening srom og hjemmeprogram blir tilpasset av fysioterapeuten. Pasienten får eget program med bilder og tekst.
KONTAKT OSS

Handverktunet 2B
4810 EYDEHAVN

Sentralbord: 37 03 17 77
Epost: post@molandfysioterapiogtrening.no

Våre fysioterapeuter
Back To Top