skip to Main Content
AKUPUNKTUR

Medisinsk akupunktur kombinerer teorier fra tradisjonell kinesisk akupunktur med kunnskap om nervesystemet innen vestlig medisin. Behandlingen kan blant annet gi redusert spenning i muskulaturen og reduserer smerte fra muskler og ledd.

Ved Moland Fysioterapi & Trening brukes akupunktur i hovedsak ved lidelser i muskel-skjelettsystemet. Dette kan også omfatte behandling av hodepine/ migrene og plager fra bihulene. Mange har nytte av akupunktur under og etter graviditet.

PRISER

Når akupunktur brukes som en del av fysikalsk behandling henvist av lege, beregnes et tillegg for forbruksmateriell på kr.80,- pr. gang.
NB! Dette kan ikke føres på egenandels kortet.

Akupunkturtime alene uten henvisning koster 250,- pr. gang.

Ved spørsmål eller for bestilling av time, kontakt Bjørn Pettersen, Tlf: 37 08 88 53 , Mobil: 90 20 93 76

KONTAKT OSS

Handverktunet 2B
4810 EYDEHAVN

Sentralbord: 37 03 17 77
Epost: post@molandfysioterapiogtrening.no

Våre fysioterapeuter
Back To Top